zápis ze schůze výboru SVJ z 2.10.2013 18h

10.10.2013 15:40
Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ domu U Zlatého Lva, Hroznová 493/5, ze dne 2. 10. 2013, přítomni byli všichni členové výboru SVJ, a majitel bytu č. 19, který byl požádán, aby výbor SVJ seznámil se stavem zajištění oprav a stavebních prací v bytě č. 19 a se svými požadavky na SVJ a výbor SVJ. Zápis bude doplňen  a aktualizován  k 17.10.2013 podle připomínek majitele bytu č. 19
Majitel bytu č. 19 informoval výbor SVJ následovně:

Pozval jsem do bytu č. 19 památkáře pana Jedličku společně s paní Valáškovou, viz zápis ve stavebním deníku k probíhající realizaci stavebních prací na původním schváleném projektu z roku 2012.

Zástupce památkového úřadu pan Jedlička si vyžádal vypracování dalšího projektu, kopie třetího paré je přiložena k tomuto zápisu ze schůze výboru SVJ, pod označením: 493_2013_10_02_18h_projekt k bytu č 19 je určena po dohodě s majitelem bytu č.19 k distribuci mailem členům SVJ Hroznová 493 podle platné knihy členů SVJ
Výjáření pana Jedličky z památkového úřadu není dosud k dispozici a bude urgováno majitelem bytu č.19.
Přílohy zápisu z výboru :
Příloha č.1- 493_2013_10_02_18h_Zpráva mykologický průzkum-bytu č.19OCR (2) je k dispozici na webu SVJ www.vpekle.eu
Příloha č.2- 493_2013_10_02_18h_projekt k bytu č 19.OCR bude distribuována dle knihy členů SVJ Hroznová 493 v elektronické podobě mailem členům SVJ.
 
výbor SVJ