Zápis ze schůze SVJ Hroznová 493

18.04.2012 14:42

Zápis z 13. schůze Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 493 U Zlatého lva, Praha 1 (dále jen SVJ), kterou svolal předseda výboru na 17.4.2012 v 17h k jednání ve věcech SVJ s MČ Praha 1 a se Správou a údržbou nemovitostí (dále jen SAUNEZ), pí. Evou Zemanovou.

  1. Vyúčtování za rok 2011, pí. Zemanová dá do schránek 18.4.2012, přeplatky vrátí na účet vlastníků. Schůze odhlasovala navýšení 10% na zálohy od 1.6.2012.
  2. Zástupce firmy Carnifex s.r.o., pan Jiří Hrabě představil projekt na opravu komínových lávek a jeho rozpočet. Pí. Zemanová projekt předá památkářům a obecnímu úřadu na schválení. Pan Hrabě zdůraznil že lávky by měly projít revizí každý rok i s komíny. Zařizuje pí. Zemanová.
  3. Schůze si schválila naplánování výměny všech stoupaček a instalaci vodoměru.
  4. Zatéká k pí. Kopecké a k Vávrům, objednat klempíře, zařizuje pí. Zemanová.
  5. Fasádu okolo okna p. Režného opraví profesionální firma, zařizuje pí. Zemanová.
  6. Byla vznešena žádost na umístění kompostéru na zahrádce, pí. Zemanová napíše na obecní úřad, zda se bude finančně podílet na koupi. Kompostér by si vzala na starost pí. Koenigsmarková.
  7. majitel bytu č.19 již dostal stavební povolení. Jejich stavební dohled je pí. Štrosova, mob. 737 586 480, tel. 286 855 720. Bylo vyjednáno že o nedělích a svátcích by neměli pracovat a v sobotu až od 10h.

 

Předseda Helena Charvátová

Místopředseda Ing. Jan Fliegl

Helena  Koenigsmarková