Žádost o spolupráci

30.01.2018 13:51

Vážení vlasníci,


Městská část Praha 1, paní Kateřina Dubská mail katerina.dubska@prahal .cz, wrvw. prahal . cz , požadala SVJ  o spolupráci při zajištování inovace rozvodů elektrické energie kromě jiného i pro náš dům v Hroznové 493 a Na kampě 7.
Pokud budete mít ve věci jakékoliv dotazy, kontaktujte oddělení správy nemovitostí, Mgr. Kateřinu Dubskou, vedoucíoddělení, která má na starosti agendu spojenou s touto věci.


Výbor SVJ poskytl souhlas se spoluprací při zajištění nových rozvodů Městskou částí Praha 1, je k dispozici u paní Evy Zemanové