Žádost o prostor pro lakování oken

10.04.2017 13:21 Žádosti Ing. Doležalové výbor SVJ vyhovuje v rozsahu:K lakování oken je stanoven prostor vpravo od vchodových dveří do místnosti. Termín konec května - začátek čevna 2017.  Dodatelská fima a Ing. Doležalová se zavazují, že budou dodrženy platné hygienické predpisy a nebude způsobena újma ani poškození cizí věci umístěné v dotčené  místnosti a bude uvedena po ujkončení lakování oken do původního stavu před započetím lakýrnických prací, výbor SVJ