Únik plynu před domem HAVARIE

20.07.2013 10:07

Vážení spoluvlastníci, dne 19.7.2013 byl zijštěn únik plynu od hlavního úzavěru plynu pro celý dům před vchodem do služebny Městské policie. Zásahová havarijní služba plynáren přijela a závadu odstranila. Museli jsme vypnout plyn u domácích plynoměrů. Protože nebyly všechny plynoměry a jejich uzávěr volně dostupné,nelze zkontorlovat všechna odběrní místa v domě přes víkend. Žádáme všechny vlastníky,aby ve vlastním zájmu byli v pondělí ráno a dopoledne doma,aby mohli byt obnoveny dodávky plynu pro koncové uživatele se souhlasem dodavatele plynu a jeho odborných pracovníků. Na dveřích domu jsou vyvěšeny podrobné instrukce a pokyny. Výbor SVJ