Shromáždění vlastníků :-)

21.09.2015 21:24

Vážení spoluvlastníci,

výbor SVJ vás zve na shromáždění v pondělí 12.10,2015 v 17h na zahrádku.

Projednáme:

Zprávu o hospodaření za rok 2014, předloží paní Eva Zemanová.

Objednání a schválení podkladů pro grant na opravu komínů u profesionála.

Úklid zahradního nábytku, zazimování ...

Různé.

Přijdte všichni, jste srdečně zváni,

výbor SVJ


Schůze proběhla za účasti zástupce městské části Praha 1, zpráva o hospodaření byla shromážděním odsouhlasena,

zadání grantů odsunuto, nikdo z vlastníků nepřevzal odpovědnost za tvorbu podkladů, všichni mají vážný důvod.

Zahradní nábytek je uklizen.

Kočárkárna schválena.

termín odečtu  vodoměrů bude začátkem roku 2016,

výbor SVJ