Shromáždění vlastníků 2.2.2022 17h

05.02.2022 12:01

Vážení vlastníci,

výbor SVJ vám děkuje za vstřícný přístup k jednání shromáždění, všechny body programu byly projednány. Bod týkající se odvolání stávajících členů výboru byl posunut na následné shromáždění vzhledem k situaci v epidemii Covid. Pokud budete mít zájem o konkrátní informace, poskytne vám je předsedkyně výboru SVJ paní Helena Charvátová mobil +420 723552772, mail hh.mail@seznam.cz, výbor SVJ