Shromáždění SVJ 16.květen 2017 v 17h

10.04.2017 09:52

Výbor SVJ zve všechny vlastníky na shromáždění SVJ pro dům Hroznová 493.

Program:

1) Schválení účetní závěrky za rok 2016

2) Volba výboru SVJ (volby členů výboru)

3) Schválení návrhu na harvarijní opravu římsy v přízemní části domu(firmy pro výběr připraví paní Zemanová)

4) Různé (pokud vlastníci připravují témata týkající se právní tématiky, musí zajistit kvalifikované vyjádření před jednáním shromáždění)

Podklady pro účetní závěrku SVJ za rok 2016 jsou k dispozici pro členy SVJ v kanceláři paní Evy Zemanové

Termín je plánován s předstihem na 16.05.2017  od 17h na zahrádce domu pro zajištění zástupce obce

výbor SVJ