Shromáždění SVJ 2.2.2022 v 17h

25.01.2022 20:56

Společenství vlastníků pro dům Hroznová 5/493, Praha 1 svolává shromáždění vlastníků jednotek a současně zve všechny vlastníky jednotek k účasti na tomto shromáždění, které se uskuteční dne 2.2.2022 v 17:00 hodin v prostorách domu - přízení, dvůr

Program shromáždění:

1) Schválení účetní závěrky roku 2020- podklady jsou k dispozici u Evy Zemanové

2) Poždavek bří Rajnochů na nezávislý posudek ze strana SVJ na stav bytové jednotky č.2 - Rajnochovi

3) Seznámení shromáždění s finanční situací a rozdělení finančních prostředků mezi 3 peněžní ústavy s ohledem na limit pojištění 100000 Euro zajištovaný peněžním ústavem jednomu  klientovi na jeden jeho účet a zajištění bezpečnosti finančních úkonů SVJ.

4) Odvolání výboru SVJ v současném platném složení 

Výběr kandidátů do nového výboru SVJ na další období, budou vyzváni přítomí vlastníci na shromáždění, v připadě, že se na shromáždění přihlásí minimálně 3 vlastníci bude shromáždění volit nové členy výboru SVJ jednotlivě,volbu zajistí paní Eva Zemanová

6) Různé