Shromáždění ke schválení návrhu stanov SVJ

06.10.2016 09:54

Vážení vlastníci,

výbor SVJ si dovoluje Vás pozvat na shromáždění SVJ pro dům Hroznová 493 konané dne 24.10.2016 v 17h v prostorách domu V pekle.

Vzhledem k důležitosti projednávaného schválení návrhu stanov SVJ daného zákonem, žádáme všechny dotčené vlastíky o osobní účast na svolávaném shromáždění. Schvalování nových stanov je hlavním bodem, doba trvání shromáždění tomuto faktu bude odpovídat. Další bod programu bude jen Různé, děkujeme za účast, výbor SVJ