Schůze výboru SVJ

01.03.2016 17:06

Vážení vlastníci,

 

dne 01.03.2016 v 17h se sešel výbor SVJ aby projednal účetní závěrku roku 2015. Fond oprav, hlavní knihu, stav bankovních účtů a pokladen, souhrnný dokument, výsledovku. Výbor SVJ pro dům Hroznová  493, Praha 1 schválil  předložené podklady správcem našeho objektu. Usnesl se na návrhu svolat shromáždění vlastníků SVJ pro dům Hroznová 493, Praha 1 na 13.4.2016 k projednání a schválení hospodaření SVJ za rok 2015 v 18h na zahrádce našeho domu. Další body jednání jsou za řazeny pod Různé. Pozvání zástupce městské části Praha 1 na shromáždění SVJ  zajistí paní Eva Zemanová. Výbor SVJ jmenovitě predsedkyně paní Helena Charvátová srdečně zve všechny vlastníky, členy SVJ na dubnové shromáždění vlastníků...