Zápis ze schůze SVJ Hroznová 493/5, sklep 17h. 10.1.2013.

14.01.2013 13:57

Statické zajištění střešních krovů, přestavba bytu č.19 je zastavena do doby dokončení šesti navrhovaných etap doplňujicích projekt přestavby v režiji manželů Linzerových a zjednání nápravy z jejich strany.

Schůze schválila navržené etapy:

Všechny požadavky na finanční prostředky k zajištění všech etap předloží SVJ investor majitel bytu č.19  před zahájením ke schválení a následně k proplacení prostřednictvím paní Evy Zemanové, správce objektu č.p.493,

1 etapa

Odstranění heraklitové příčky u napadeného trámu  ve spodní části bytu č.19, nutné  pro umožnění opravy všech napadených trámů, zajistil p. Linzer.  Oprávněné prokazatelné náklady v písemné podobě předloží majitel bytu č.19 předsedkyní SVJ a následně je posoudí výbor SVJ.  Předsedkyní schválenou výši pak  výbor SVJ doporučí k proplacení  paní Evou Zemanovou majiteli bytu č.19. Výbor SVJ nebude jednat přímo s dodavatelskými subjekty majitele bytu č.19

2. etapa

majitel bytu č.19 musí  poskytnout  SVJ původní posudek na dřevěné prvky v bytě č. 19,  který nechali vyhotovit v březnu 2011 a který je nutný pro zahájení třetí etapy,pokud se má na ní nákladově podílet SVJ, veškeré předkládané rozpočty  musí být schváleny výborem SVJ před zahájením  jednotlivých etap.

Nový, upřesňující mikologický průzkum a posudek stavu všech krovů, cenový návrh předloží a průzkum  zajistí  p. Vávrová, termín únor 2013

3.etapa

Chemické ošetření krovů zajistí  majitel bytu č.19

4. etapa

Statické zajištění napadených částí krovů zajistí majitel bytu č.19

5. etapa

Projekt stavebníka,majitele bytu č.19v návaznosti na zjištění posudků mikologa, statika, zajistí stavebník výběrovým řízením na více prováděcích firem tak, aby se celkové náklady minimalizovali a nemuselo být  rozhodnuto snést střešní krytinu v místech opravy nosných trámů. Přepokládané vysoke náklady nutné ke snesení střešní krytiny  a jejího obnovení do původního stavu si vynutí  svolání další mimořádné schůze SVJ ke schválení těchto nákladů.

6. etapa

Dokončení prací podle projektu přestavby dolních prostor bytu č.19 v režii investora majitele bytu č.19

Stávající dostupné Podklady uložené na městské části Praha 1 dokládají potřebu doplnujícího projektu 6-ti etap realizace ze strany majitele bytu č.19

Šetřením na MČ Praha 1 zjistila paní Helena Charvátová, předseda SVJ,že Odborný znalecký posudek stavebně technického průzkumu krovu a stropů v bytě č.19 Hroznová 493/5 Praha 1,Malá Strana,tento posudek byl zadán členem SVJ majitelem bytu č.19 v březnu 2011, posudek provedl Ing. Ladislav Bukovský,znalecká expertní kancelíř,Švábky 2,18000,Praha 8,e.mail sps@bukovsky.cz

Firma zjistila: V podlaze půdní vestavby lokální hloubkové poškození stropních trámů dřevokazným hmyzem a poškození zatékáním vody.

Statickým výpočtem bylo zjištěno,že nejvíce namáhaný stropní trám splňuje požadavky mechanické odolnosti a spolehlivosti. Stropy nad bytovou jednotkou vykazují poškození dřevokazným hmyzem různého rozsahu, převážně nikoli významné. Stropní konstrukce v sondě S7 nesplňuje požadavky mechanické odolnosti a stability.

Firma navrhla: výměnu poškozených dřevěných prvků a provedení chemického ošetření.