Revidované a opřipomínkované stanovy SVJ v červnu

29.04.2014 08:50

Vážení vlastníci,

ze zákona máme povinnost revidovat Stanovy SVJ tak, aby odpovídaly současným platným zněním občanského zákoníku.

Oslovili jsme proto paní Eriku Schwarzovou, AK Nemeth, Schwarz a partneři, Senovážné nám. 5, Praha 1, tel. +420727835270, která se specializuje na danou problematiku. Zrevidované Stanovy SVJ vystavíme v plném znění zde na našem webu. Budete mít možnost se s nimi seznámit ještě před shromážděním SVJ, které výbor SVJ plánuje na červen 2014, před obdobím dovolených. Stanovy musíme do té doby projednat a na shromáždění schválit za přítomnosti notáře. Žádáme všechny členy SVJ, aby věnovali této problematoce náležitou pozornost, na shromáždění bude už jen schvalovací proces.

Dalším tématem na čevnové shromáždění bude energetiký štítek domu č.p. 493, který zajistí paní Eva Zemanová.

Oznamujeme, že byt č.5 má nového vlastníka a tudíž i člena SVJ, úředí úkony zajištuje paní Eva Zemanová

příjemné "čarodějnice" , 1.máj, vám přeje výbor SVJ