Průzkum názoru členů SVJ

26.07.2013 09:51

Vážení spoluvlastníci,

obracíme se na vás pro zjištění průkazné podoby vašich názorů na další požadavky vztahující se k přestavbě bytu č.19, které předkládá 

vlastník bytu č.19, investor, projektant, realizator,

Vás členy SVJ, žádame o vaše vyjádření, v případě, že máte jiný názor než zastává výbor SVJ- podrobnosti jsou k dispozici na našem  webu, sdělte nám váš názor prostřednictvím oddílu webu Napište nám.

Byt č.19 bude jinak jediným bodem, na  plánované  schůzi všech členů SVJ na zaří 2013.

Pokud je váš názor jiný než publikovaný výboru SVJ, uvedte ho v rubrice Napište nám  na našem webu, včetně upřesnění na čem je váš jiný názor založen, na jakých podkladech. Ti vlastníci, kteří souhlasí s výborem SVJ, mohou ponechat tuto výzvu bez odezvy.Jejich názor budeme publikovat jako totožný s názorem výboru SVJ.

Variantu povinnosti vyjádřit jiný názor v průběhu celého srpna, než má výbor SVJ, jsme zvolili s ohledem na dobu dovolených, kdy většina z vás nemusí mít přístup k našemu webu zajištěn.

Závěr: Výbor SVJ trvá na svém stanovisku, že veškeré další činnosti od srpna 2013 související s rekonstrukcí bytu č.19 je povinnen zajistit vlastník bytu č. 19 na své náklady podle jím zadaného projektu, tak jak jej předložil na Městskou část Praha 1, kde byla jeho realizace odpovídajím způsobem schválena, bez účasti SVJ.

 

výbor SVJ