Kontrola na únik plynu Pražské plynárenské !

29.07.2013 13:26

Vážení vlastníci,

dnes se dostavil pracovník Pražské plynárenské pan Vaško. mobil +420722417440 s požadavkem přístupu do "pivního sklepa domu". Po přímé dohodě mezi ním a  Ing. Režným umožní Ing. Režný vyklizením "pivního sklepa", přístup odborného pracovníka Pražské plynárenské, který zajistí  kontrolu sklepa na unik plynu. S bezpečnostích důvodů zajistí paní Eva Zemanová úplné a trvale odpojení elektrického osvětlení "pivního sklepa", tak aby nezůstavalo svítit bez kontroly a nemohlo za žádných okolností způsobit výbuch při případném úniku plynu do sklepních prostor. Ing. Režného žádáme,aby zpřístupnil vchod  a prostory do "pivního sklepa" tak, aby bylo možné kdykoliv provést kontrolu uniku plynu. Při vyklízení "pivního sklepa" ho žádáme o nejvyšší možnou opatrnost a použití bezpečného světelného zdroje s vyloučením možnosti vznícení.  O účast  za SVJ na prověrce úniku plynu s pracovníkem Pražské plynárenské byla požádána za SVJ paní Alena Kopecká. Ing. Režný byl požádán o umožnění přístupu do "pivního sklepa" v co možná nejkratším termínu. Po včerejších přívalových deštích v něm bude voda.

Upozornění: zářivka ve sklepě nad vchodem do pivního sklepa je poškozená - bliká. Opravu zajistí paní Eva Zemanová po návratu z dovolené. Budte opatrní při návštěvě všech sklepních prostor a nechodte do nich ve vlastní zájmu s otevřeným ohněm nebo s cigaretou. Výbor SVJ