Program shromáždění 17.6.2019

17.06.2019 11:29

Vážení vlastníci,

výbor SVJ pro dům Hroznová 493/5 vás zve na shromáždění
vlastníků bytových jednotek svolané na 17. 6. 2019 v 17:00h na zahrádce
domu Hroznová 493/5.

Výbor navrhuje program:

1)     Ekonomická agenda SVJ - správa domu Eva Zemanová

2)     Informace o stavu zajištění likvidace následku požáru v domě prováděnou firmou Mibag s.r.o. řízenou panem Frantou Vaškem -
místopředseda Ing. Jan Fliegl, Eva Zemanová

3)     Schválení záměru vymalování vnitřních prostordomu předběžně zadanému fy Mibag s.r.o. osvědčili se při likvidaci následků požáru - místopředseda Ing. Jan Fliegl

4)     Schválení záměru sanace půdních prostorzasažených vodou při hašení požáru navrhované správcem domu Evou Zemanovou k
zadání fy Mibag s.r.o.

5)     Návrhy vlastníků k projednání, schválení nebo zamítnutí na shromáždění 17. 6. 2019 jednotlivé projednávané body  5a oprava poškozených částí vnějších stěn domu předkládá výbor SVJ, 5b Výběrové řízení na pojišťovnu, předkládá výbor SVJ, 5c vyklizení společných prostor domu na náklady viníka předkládá výbor SVJ,5d zákaz pronajímání sklepních kójí výbor SVJ, 5e zákaz hraní míčových her v prostorách domu výbor SVJ,5f  Navrh na umístění a schválení trampolíny návrh pí Šabachové,

čísla 5g až 5h, obsadí návrhy vlastníků přednesené na shromáždění,  seznam platných vlastníků je převzaty z Katastru nemovitostí v příloze tohoto programu

6)      Vyjádření pozvaného zástupce obce ÚMČP1

7)      Různé

Zápis ze shromáždění  17.6.2019 v 17:00h pořídí paní  Eva Zemanová, záznam paní Helena Charvátová

Pozvánku vyhotovil  a rozeslal 
vlastníkům  výbor SVJ ve složení
Helena Charvátová - předseda SVJ , Ing. Jan Fliegl- místopředseda  SVJ ,  Jaromír Hubáček - člen výboru  SVJ