Přestavba bytu v 3. n.p - vadné krovy

06.11.2012 15:56

Vážení spoluvlastníci,

přestavba bytu v 3. n.p. je ve fázi odstraňování starých staticky nevhodných dřevěných trámů. Lešení se nakonec staví se schválením Evy Zemanové a Heleny Charvátové.Postavení lešení_ Hroznová 493 Praha 1.pdf (488,9 kB

Po návštěvě památkáře, statika, kteří stavbu dohledují, byl zjištěny napadené trámy ve střešní konstrukci, jejich oprava bude trvat delší dobu, než se původně předpokládalo, pravděpodobně bude muset byt snesena střešní krytina kolem vykýře, aby bylo možné opravu bezpečně provést, příčka v podkroví 2.np. musí být ostraněna, žádame všechny vlastníky, kteří mají  v tomto půdním prostoru své věci, aby je přestěhovali a řádně zabezpečili, budeme vás průběžně informovat o celkových opravách staticky ohrožených krovů, výbor SVJ