Práce na odstranění havarie krovů v bytě č.19

18.02.2013 21:57

 

Vážení členové SVJ,
 
jak bylo avizováno vlastník bytu č.19 poptal na základě mykologického posudku u firmy VMS projekt s.r.o. zpracování projektu statického zajištění. Jedná se o stejnou firmu, jejíž statik byl přítomen na prohlídce konané za přítomnosti zástupců SVJ.
Jejich nabídka je  v příloze . Prosíme o vyjádření prostřednictvím tohoto webu k této nabídce, případně navržení jiného postupu či projekční firmy.
 
Termín dokončeni stavby je prodloužen dle spisu S UMP/015569/2013/Výs-č 3/493 :