Pozvánka na shromáždění SVJ 7.10.2020

29.09.2020 07:30

Pozvánka na shromáždění SVJ pro dům Hroznová 493/5, Praha 1

svolané výborem SVJ na 7.10.2020 v 17h v prostorách domu 

 

Program jednání na shromáždění vlastníků:

a)    Schválení účetních podkladů předložených správcem paní Evou Zemanovou na shromáždění 

b)   Stav repase vchodových vrat předloží paní Barbara Šabachová

c)    Stav přípravných prací informace o průzkumu pro  repasi dvora včetně záměru opravy rozvodů vody, plynu,  el. energie, odpadu včetně odvodu dešťové vody: Jan  Fliegl

d)   Návrhy činností a zodpovědných vlastníků pro získání grantu a schválení přípravných prací pro repasi dvora jako je mapování podzemních rozvodů i za předpokladu lokálních výkopových prací s jejich dočasným přemostěním, návrhy oprav podzemních části rozvodů ze současných  prostředků SVJ, předložení návrhu druhu použitých materiálů pro dlažbu – podkladový štěrk, druh dlažebních kostek: Helena Koenigsmarková, Barbora Šabachová, Jindřich Votýpka

e)    Schválení souhrnu úprav na zahrádce domu na základě podnětu ostatních vlastníků Barbara Šabachová , Jindřich Votýpka

f)     Vyžádaní souhlasu k odstínu a druhu nátěru vnější fasády domu Eva Zemanová

g)    Úprava stanov za účelem zamezení možnosti krátkodobých pronájmů v prostorách domu a hlasování o návrhu výboru SVJ pro úpravy stanov změna hlasování účastníků shromáždění prostou většinou bod g) bude na žádost ing Metelky z MČP1 projednán přednostně

h)   Různé

 

Výbor SVJ žádá všechny vlastníky aby při účasti měli u sebe roušky, které budou moci použít při jednání na shromáždění s ohledem na požadavky Vlády a Ministerstva zdravotnictví 

 

Pozvánka bude rozeslána mailem (sms) a vyvěšena v tištěné podobě na nástěnce domu

 

Výbor SVJ