Záznam z jednání SVJ ze dne 31.10.2018

31.10.2018 22:07

Dekujeme všem vlastníkům za aktivní účast na shromážděni konaném v den helloweenu :-) 

všechny avizované body programu byly splněny, učetní závěrka za rok 2017 odsouhlasena, pan Režny a paní Zemanová přislibili opravu omítky a poškozeného ostění okna v bytě pana Režného do konce roku 2018.

Na přání paní Krejčí byl zvýšen tlak vody v rozvodech našeho domu tak, aby i v nejvyšších patrech byl dostatečný pro provoz karmy, děkujeme panu Františku Terčovi a panu Petrovi Kuchtovi za nastaveni vodovodního řádu domu na paní Krejčí požadovanou úroven. 

Paní Alena Kopecká a paní Alena Doležalová požadovali ukončení pronájmu společných prostor v prádelně našeho domu panu Romanu Vopičkovi, prostory jsou pronajaty paní Haně Vopičkové, která je provozovatelem bistra v č.7  v části náležející do správy nášeho domu, požadavek bude panu Romanu Vopičkovi  a paní Haně Vopičkové tlumočen přímo paní Alenou Kopeckou a paní Alenou Doležalovou v nejbližším možném termínu.

 

Zápis z jednání SVJ bude vystaven po jeho vypracování předsedou SVJ zde na webu.

 

K revitalizaci dvora:poslala firma Bieno odkaz na web:

Prosíme zkopírujte následující odkaz do svého interrnetového prohlížeče

https://goo.gl/forms/aeMnoemEIYHuKwS03 

tento odkaz,který po zkopírování do svého internetového prohlížeče vám umožní vyplnit váš názor na podobu jakou by podle vás měl mít dvůr našeho domu.

 

Dotazník doplnte prosím, nejpozdějido týdne, vyplnění zaručuje zařazení vašeho názoru na postup při revitalizaci dvora za přispění Michala Křivohlávka a Kateřiny Stědré ze spolku Bieno mobil 776237562 v návaznosti na jednání z 25.10.2018, další jednání o revitalizaci dvora bude svoláno pod managementem paní Aleny Kopecké, s případnými dotazy a podněty se proto obracejte přímo na ni. 

 

děkujeme Vám, výbor SVJ