Oprava krovů začne 31.5.2013

27.05.2013 08:50

Vážení spoluvlastníci,

oprava poškozených částí krovů souvisejících s bytem č. 19 v části, která zůstává v původním stavu ( bez části, která bude nahrazena podle původního schváleného projektu novým arkýřem) bude zahájena na základě výsledků schváleného výběrového řízení. Objednávku za SVJ  vystavila paní Eva Zemanová,  informovat o dalších podrobnostech se můžete též u paní Aleny Kopecké.

493 byt č 19 objednávka Palmeta s r o.jpg (227,8 kB)