Opožděné stanovisko obce k návrhu stanov SVJ verze 3

24.10.2016 14:17

Vážený pane Opočenský,

 

Ke schválení stanov v Hroznové 493:

-          Článek 14 je zbytečný, povinnost uvádět jmenovitě vč. r.č. a trv. pobytu platí pouze pro SVJ, které ještě nevzniklo

-          Stanovy jsou převzaté od MČP1

-          Pro jejich schválení hlasujte prosím pouze v případě, že:

o   Bude snížena finanční kompetence výboru na 30.000,-Kč

o   Bude v čl. 10 opraven bod 12 = Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny všech přítomných členů společenství. a to dle § 253, odst. 3) OZ - Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství.

o   Budou upravena kvóra v čl. 11, bod 2 dle stanov MČP1 (případně mohou být kvóra přísnější (viz níže)

 

Kvóra dle MČP1

-          ke změně stanov dle odst. 1) a), týkající se pravidel pro správu domu a pozemku, užívání společných částí, pravidel pro tvorbu rozpočtu se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, v ostatních případech změny stanov se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů všech vlastníků jednotek,

-          k přijetí rozhodnutí dle odst. 1) g) v. a odst. 1) h) iv. se vyžaduje souhlas všech  vlastníků jednotek,

-          k přijetí rozhodnutí dle odst. 1) g) ii., vi., vii., h) i., iii. se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů všech vlastníků jednotek,

-          k přijetí rozhodnutí dle odst. 1) b), c), d), e), f), g) i., iii., iv., viii.,  h) ii., i), j) se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek,

-          ke změně prohlášení dle odst. 1) b), jakož i k rozhodování dle odst. 1) g) ii.-vi., dochází-li ke změně prohlášení, se vyžaduje písemná dohoda všech dotčených vlastníků jednotek dle ust. § 1169 občanského zákoníku. V případě změny, která se dotýká společných částí domu, se považují za dotčené vlastníky všichni vlastníci v domě. Totéž platí v případě změny, v důsledku které dojde k zásahu do stanovených spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Hezký den přeje

 

Josef METELKA