Nové platby od června 2012

11.06.2012 17:36

Žádáme všechny vlastníky,aby upravili k 06 2012 své platby do fondu oprav,za správu a služby, tak aby odpovídaly novému rozpisu za služby schválenému členskou schůzí a předanému paní Evou Zemanovou každému vlastníkovi písemně v květnu 2012.

Čísla účtů zůstávají beze změny, jednotná platba do fondu oprav,za správu a služby také, změnila se pouze výše plateb za služby, vyšší je tedy i celková částka,kterou poukazují vlastníci při měsíční zálohové platbě na účet SVJ pro dům Hroznová 493.

Kdo  neprovede odpovídající úpravy celkové výše plateb na konto SVJ v červnu 2012 bude urgován jako dlužník.