Návrh stanov verze 3 k 17.10.2016 soulad s platnými zákonnými ustanoveními

17.10.2016 10:13

Vážení vlastníci,

věnujte pozornost posledním verzím, připomínkové řizení ke stanovám se chýlí ke konci 20.10.2016 12h!

verze 2 byla postoupena kontrole z hlediska platných ustanovení zákona a výsledkem je verze 3 kde byly provedeny úpravy barevně označené :

Stanovy ke schválení 2016 obec verze 3.docx

 

výbor SVJ