Návrh stanov verze 2 k 17.10.2016

17.10.2016 08:21

Vážení vlastníci,

výbor po zvážení předkládá k dalšímu kolu připomínkového řízení Návrh stanov verze 2 k 17.10.2016  s promítnotou připomínkou vlastníka:

Podnět z naší strany se týká minimálního počtu hlasů nutných pro schválení určitých záležitostí shromážděním SVJ. Jsme názoru, že ve stanovách by se neměly žádné záležitosti odsouhlasovat hlasy všech vlastníků, protože to v praktické rovině může paralyzovat činnost SVJ. Pro takové případy dle našeho názoru postačuje zásadní většina – například 4/5. V případě, že je některý vlastník právem dotčen takto přijatým rozhodnutím, může se obrátit do 3 měsíců na soud a požádat zároveň o vydání předběžného opatření, aby vykonání rozhodnutí, se kterým nesouhlasí, zabránil. Neexistuje zde ani v případě nesouhlasného postoje vlastníka tedy potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek.

Stanovy ke schválení 2016 obec verze 2.docx

Děkujeme vlastníkovi za podnětnou připomínku vycházející z praxe, výbor SVJ