Návrh Stanov SVJ verze 4 připomínky obce akceptovány...

24.10.2016 14:40

Vážení vlastníci, připomínky obce akceptovány, obec přislíbila hlasovat pro verzi 4:


493 Stanovy ke schválení 2016 verze 4.docx


Shromáždění se zúčastní za obec pan Opočenský.


Prezenční listinu připravila paní Eva Zemanová.


výbor SVJ