Návrh stanov SVJ verze 1 k 13.10.2016

13.10.2016 11:18

Vážení vlastníci,

výbor SVJ vám předkládá k posouzení připomínky Ing. Jany Krejčové, Jitky Bauer k návrhu stanov SVJ k 10.10.2016 :

Čl. 2 Předmět činnosti

bod 3) d) prosím doplnit ......nepoškozují nebo nemění společné části domu či majetek jiného vlastníka  

(Výbor SVJ doplnil ve verzi 1)

Čl. 11
Působnost shromáždění
bod 2 ) Přijímání rozhodnutí c)
k přijetí rozhodnutí k uzavření smlouvy o úvěru včetně schválení a výše podmínek úvěru bylo potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek , Nesouhlasí se schválením pouze 3/4 hlasů všech vlastníků.

(Výbor SVJ promítl připomínku do verze 1)

Plné znění Stanov SVJ verze 1 k 13.10.2016:

Stanovy ke schválení 2016 obec verze 1.docx