Návrh Stanov SVJ stav k 10.10.2016

10.10.2016 14:44

Vážení vlastníci,


výbor SVJ vám a městské části předkládá po přípomínkách na vědomí  návrh Stanov SVJ stav k 10.10.2016 . Tento návrh bude projednán na shromáždění svolaném výborem SVJ na .4.10.2016 v 17h v prostorách domu. Příloha č. 1 Stanov ke schválení obsahuje důležitou kapitolu pro všechny vlastníky. Dle zákona 89/2012 Sb. (OZ) §1180 v platném znění jsou prostředky na správu, údržbu placeny samostatně odděleně od původního fondu oprav, který se nazývá náklady na opravy, modernizaci, rekonstrukci a zůstáva platebně ve stené výši beze změny. Ze zákona  se zavádí samostatná nákladová položka na správu a údržbu ve výši 10kč/m2 bytového prostoru vlastníka viz znění §1180 OZ. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č.1. Žádáme všechny vlastníky, aby věnovali Stanovám ke schválení a Příloze č. 1 náležitou pozornost, výbor SV


493 Pozvánka.docx


493 Stanovy 2016 s přílohou č 1.docx


Stanovy ke schválení 2016 obec.docx