Havarie na el. rozvodech - zadání projektu na nové rozvody

06.11.2012 15:45

Vážení spoluvlastníci,

na hlinkových rozvodech el. energie se poslední dobou projevuje jejich stáří a AL materiál, ze kterého jsou vyrobeny má už svou životnost za sebou. Zvažujeme zadání projektu nových silových rozvodů el. energie v mědi. protože se jedná o rozsáhlou akci,která se dotkne všech vlastníků i městské policie, navrhujeme, aby projekt zadala paní Eva Zemanová několika renomovaným firmám, ze kterých výbor SVJ vybere optimální variantu, kterou necháme schválit na schůzi vlastníků  a rozpracovat do postupné realizace ve více fázích, tak, aby nebyl dlouhodobě narušen provoz v domě.