Granty 2014 - SVJ Hroznová 493 etapa 1 Obnova domu - Komíny, žádost SVJ podána 16.9.2013

02.09.2013 10:53

Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2014

Na základě usnesení Rady hl. m Prahy č. 570 a č. 572 (církve) ze dne 16.4.2013 a usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/58 a č. 26/59 (církve) ze dne 25.4.2013 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností v celkové výši 44 300 000 Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1418 ze dne 20.8.2013 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností pro rok 2014. Jedná se o objekty, které se nacházejí na území hl. m. Prahy.

Veškeré potřebné formuláře a informace jsou k dispozici ZDE.

Bližší informace poskytují grantoví specialisté  Jarmila Střeláková (tel. 236 00 2319, e-mail jarmila.strelakova@praha.eu).

https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/granty/index.html

Granty 2014 vzorová žádost.rtf (1523865)

Granty časový harmonogram.pdf (118854)

493-zadost_o_grant_2014_dle__14_odst._2 výbor SVJ._Hroznová 493.doc (432640)

Granty v roce 2014.pdf (168426)

SVJ Hroznová 493 grant etapa 1 Obnova domu - Komíny - Technická zpráva

493_Obnova domu_1_Komíny_Technická zpráva_Ohlášení udržovacích prací (1).pdf (944245)

SVJ Hroznová 493 grant etapa 1 Obnova domu - Komíny - žádost o grant na Magistrát hlm.Prahy odbor Památkové péče,Jungmanova 29/35 11000 Praha 1

493-zadost_o_grant_2014_dle__14_odst._2 výbor SVJ.Hroznová 493_verze_2.doc (434688)

Žádost SVJ  Hroznová 493 z 16.9.2013 na Odbor památkové péče Magisdtrát hl.m. Prahy, Jungmanova 29/35,11000 Praha 1 pod čj:MHMPP06DBUDO

493_2013-09_žádost o grantMHMP06DBUDO_OCR.pdf (1574559)