Generální oprava dvora domu Hroznova 493/5

01.09.2022 08:01

Vážení příznivci malostranských památek,

dovolujeme si vás informovat o závažných opravách v dome Hroznová 493/5: 

Dvůr  našeho domu dostává původní podobu díky odstranění původního betonového povrchu dvora domu a jeho nahrazeni kamenou dlažbou vycházející svým vzhledem z kamenu Karlova mostu, který je v přímém sousedství našeho domu. Investujeme jako společenství vlastníku nemalé prostředky do vrácení původního vzhledu domu. Práce byly zadány firmě Deign_By_HY, s.r.o.  Mezivrší 181/6 , Praha 4, ICO 276345329, Obchodní rejstřík vedený u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120384, odpovědný vedoucí Hynek Petřina mail hynekpetrina@seznam.cz , mobil +420777054050