Doplnění zápisu ze shromáždění 24.10.2016

09.11.2016 11:24

Vážení vlastníci,

na základě projednání ve výboru SVJ byl zápis doplněn o:

Správa domu bude vyčíslena pí. Zemanovou samostatně v rozpisu měsíčních příspěvků, resp. v ročním vyúčtování.

Vlastníci  budou předávat  výboru SVJ na vědomí údaje o  osobách, kterým pronajímají sklepy, poskytují  klíče od domu, včetně případných změn. Toto oatření je nutné pro případ vyšetření  případných přestupků nájemců sklepních kójí.

Shromáždění SVJ bylo informováno o stavebních úpravách v bytové jednotce č.16 paní Králové. Vnitřní  úpravy provádí i bratři Rajnochovi.

Vlastníci žádají, aby každý, kdo dělá třeba jen vnitřní úpravy bez nutnosti ohlášení, tyto oznámil třeba na nástěnce, zejména datum prací spojených s hlukem a prašností.

Zápis ze shromáždění vlastníků 24-10-2016.docx

výbor SVJ