Rozvod vody

05.07.2012 23:27

Vážení vlastníci,

rozvod vody se průběžně opravuje, mění se staré pozikované trubky za plastové. Na každou opravovanou stoupačku se montuje  samostatný uzávěr, aby v případě poruchy nebylo nutné zavírat vodu pro celý dům. Každý vlastník musí mít naistalovaný vodoměr. Plánujeme opravu starých páteřních rozvodů  vody uložených v zemi ve dvoře, bude to vyžadovat rozkopat dvůr od  centrálního uzávěru vody a uložit nové rozvody do plastového trubkového klektoru  se vstupními šachtami tak, aby nebylo nutné znovu kopat dvůr při opravách rozvodů vody ...