byt č.19

19.08.2014 16:55

Bude nahrazena původní přípojka el. proudu vlastníkem bytové jednotky, Úpravy jsou schváleny s podmínkou, že vše bude uvedeno do původního stavu před zahájením prací.  Vlastníci obracejte se přímo na vlastníka bytu s dotazy a připomínkami, děkujeme výbor SVJ