Byt č.19 odpověd SVJ

06.05.2013 13:09

Vážený vlastníku bytu č.19,

děkujeme vám za  vaší nabídku  statického zajištění konstrukcí, kterou jste SVJ zaslali ke zvážení. Velice si vážíme vaší snahy o zjednání nápravy vzniklého havarijního stavu dřevěných prvků patřících k bytu č.19. Prověřili jsme všechny dostupné dřevěné konstrukce domu a došli jsme k závěru, že tak rozsáhlé poškození  jako je ve vašem bytě č.19, není nikde jinde v domě.  Míra zavinění z vaší strany je tedy tímto prokazatelná. A zbývá jen společně dořešit  výši nákladů, které vynaložíte vy a které poskytne SVJ. Prevenční povinnost  jste povinni  plnit především vy,  jako majitelé bytu jste měli zabránit nevratnému poškození  dřevěných prvků. Nevhodný způsob užívání vašeho bytu způsobil havarijní stav, který musíme nyní společně řešit. Připomínáme Vám  jen, že i ostatní členové SVJ ponesou odpovědnost za vynaložené náklady na opravu havarijního stavu konstrukčních prvků ,a to  pouze ve vašem bytě.  Souhlasíme, že vzhledem k tomu, že stav poškozených konstrukcí lze považovat dle dostupných podkladů za havarijní, tedy hrozící majetkovou škodou či jinou újmou, řešení tohoto stavu nesnese odklad.  S vaším hodnocení m práce SVJ uvedeném  ve vašem  mailu z 5.5. vyslovujeme  zásadní nesouhlas. Vaši nabídku na odstranění havarijního stavu dřevěných stavebních prvků náležejících k bytu č.19 jsme vzali na vědomí, a oslovili jsme i jiné firmy abychom  mohli uskutečnit výběrové řízení  z více nabídek. Dále urgujeme   odpovídající  faktury  hodnotově proplacené paní Evou Zemanovou podle společné úmluvy  ze schůze SVJ z 10.1.

Na základě Zprávy  diagnostiky staveb Dostál z 22.3. byly chemicky ošetřeny všechny volně dostupné  dřevěné prvky firmou FAVADOMA viz  dokumentace Favadoma-dezinfekce půdních prostor.

Vámi předložený návrh „Statické zajištění Hroznová 5“ z 18.2  je  v technické části bez námitek ze strany SVJ.

Nedořešená zůstává položka vynaložených nákladů –ceny.

Kontrolou plnění  úkolů ze zápisu ze schůze SVJ z 10.1 je pověřena za  SVJ paní Eva Zemanová.

První etapa byla splněna, zbývá z vaší strany vyřídit  příslušné faktury s paní Zemanovou.

Druhá  a třetí etapa byla splněna – chemické ošetření  provedla firma Favadoma.

Podmínku  schválnou  na schůzi SVJ, že pokud se má SVJ nákladově podílet  na úpravách dřevěných konstrukcí  bytu č.19,  musí být  veškeré předkládané rozpočty musí být schváleny výborem SVJ před zahájením jednotlivých etap je nepřekročitelná.

Čtvrtá etapa: Statické zajištění napadených částí krovů zajistí vlastník bytu č.19 je řešena v současné době a to tak, aby pátá etapa byla splněna  s optimalizací vynaložených nákladů.

Naší snahou je uskutečnit výběrové řízení  na čtvrtou etapu  v co možná nejkratším termínu.

Upozorňujeme vlastníka bytu č.19, že veškeré vámi  objednané a  na základě vašeho požadavku provedené činnosti, bez souhlasu SVJ,  bude povinen  uhradit bez podílu SVJ.

Za výbor

Předseda výboru

Helena Charvátová

 

Člen výboru

Helena Koenigsmarková a Jan Fliegel