Byt č.19 stanovisko výboru SVJ k připomínkám všech vlastníků bytových jednotek

24.07.2013 08:20

Stanovisko výboru SVJ:

SVJ zajistilo opravu dřevěných konstrukcí odbornou firmou a odborným pracovníkem, včetně zdokumetování původního a opraveného stavu v  těch částech bytu, které spadají do kompetence SVJ, přestože míra zavinění jejich poškození byla zcela na straně vlastníka bytu č.19 a na straně předchozího majitele bytu od kterého současný vlastník  bytu č.19  tento byt koupil,  včetně skrytých vad způsobujících poškození dřevěných konstrukcí a byla zaviněna oběma posledními vůastníky,neprovedeným průzkumem stavu dřevěných konstrukcí bytu č. 19 při koupi bytu od předchozího majitele. Teprve při zajištovaném odkrytí vestavby zhotovené předchozím majitelem byl zjištěn havarijní stav. Zodpovědnost za vznik havarijního stavu je plně na straně vlastníka bytu č. 19  provádějícího současnou rekonstrukci na vlastní náklady. Konečný projekt  prováděné přestavby bytu č. 19 vlastník bytu  č.19 SVJ nikdy nepředložil.

Opravy SVJ byly provedeny tak, aby byla zajištěna plná funkce střešní dřevěné konstrukce. K ovlivnění užitného prostoru bytu nedošlo 

Další opravy a úpravy,dodatky k projektu přestavby   bytu č. 19 jsou plně v kompetenci vlastníka bytu č.19

SVJ podotýká,že v domě Hroznová 493 jsou další dvě obdobné vestavby do půdních prostor domu, mnohem většího rozsahu, než je v bytě č.19 a v jejich případě k žádnému poškození a narušení dřevěných konstrukcí nedošlo jak v průběhu výstavby tak při jejich užívání. Poškození v bytě je svyým rozsahem naprosto ojedinělé a zcela průkazně zaviněné použitím nevhodných materiálů a konstrukce vestavby v bytě č.19 od majitele, od kterého byt č. 19 odkoupil současný vlasstník, včetně nísledně prokazatelných závad odhalených až v průběhu rekonstrukce. Odpovědnost za jejich vznik a způsob jejich odstranění je na  majiteli prostor bytu č.19, který je plnohodnotným a odpovědným vlastníkem.

 
Rozsah problematiky bytu č.19 vyžaduje svoláni schůze SVJ za účasti členů SVJ, kteří se vyjádří v souladu se stanovami SVJ.
S ohledem na dobu dovolených je možné svolat schůzi SVJ až na 16,září zaří 2013. Termín SVJ upřesní po dohodě s Městskou částí Praha 1, jejichž zástupce jsme povinni na schůzi SVJ přizvat.