vPekle/UZlatehoLva

Jsme SVJ pro dům Hroznová č.p. 493 Praha 1, "U Zlatého lva", odvádíme svou práci zcela profesionálně. Našemu domu se říká V Pekle, podle jména kampského šenku, který byl v místě dnešní služebny Městské policie

Navštivte nás na Kampě v ulici Hroznová 493/5, Praha 1. viz Kontakt

 

 

 

Aktuality

Generální oprava dvora domu Hroznova 493/5

01.09.2022 08:01
Vážení příznivci malostranských památek, dovolujeme si vás informovat o závažných opravách v dome Hroznová 493/5:  Dvůr  našeho domu dostává původní podobu díky odstranění původního betonového povrchu dvora domu a jeho nahrazeni kamenou dlažbou vycházející svým vzhledem z kamenu Karlova...

Shromáždění vlastníků 2.2.2022 17h

05.02.2022 12:01
Vážení vlastníci, výbor SVJ vám děkuje za vstřícný přístup k jednání shromáždění, všechny body programu byly projednány. Bod týkající se odvolání stávajících členů výboru byl posunut na následné shromáždění vzhledem k situaci v epidemii Covid. Pokud budete mít zájem o konkrátní informace, poskytne...

Covid zasahuje i do naší činnosti :-(

28.01.2022 21:56
Vážení vlastníci, paní Eva Zemanová je od 28.1.22 v karanténě, nejméně týden nebude fungovat jako náš správce. Shromáždění 2.2.22 v 17h se ze zdravotních důvodů nezúčastní. Další covid pozitivní osobou je paní Bára Šabachová, ta onemocněla přímo Covidem. Ze závažných důvodů způsobených Covidem je...

Shromáždění SVJ 2.2.2022 v 17h

25.01.2022 20:56
Společenství vlastníků pro dům Hroznová 5/493, Praha 1 svolává shromáždění vlastníků jednotek a současně zve všechny vlastníky jednotek k účasti na tomto shromáždění, které se uskuteční dne 2.2.2022 v 17:00 hodin v prostorách domu - přízení, dvůr Program shromáždění: 1) Schválení účetní závěrky...

Změny zastupitelé obce...

16.02.2021 20:09
Zástupci naší městské části ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou od nynějška povinni vždy při svém hlasování na shromáždění SVJ upřednostnit oprávněné zájmy trvale bydlících vlastníků bytů před zájmy vlastníků, kteří své byty krátkodobě pronajímají. Schválili to – na návrh Výboru proti...

PF 2021

31.12.2020 16:54
Vážení vlastníci,  všechno nejlepší do roku 2021 :-) Hodně zdtaví, pohody a dobré nálady bez ohledu na virus, který nás v dohledné době neopustí.... výbor SVJ

Repasovaná vrata jsou zpět :-)

03.11.2020 16:22
3.11.2020 se podařilo truhlářům znovu osadit původní vrata, dokončení posledních úprav bude probíhat ještě cca týden

Pozvánka na shromáždění SVJ 7.10.2020

29.09.2020 07:30
Pozvánka na shromáždění SVJ pro dům Hroznová 493/5, Praha 1 svolané výborem SVJ na 7.10.2020 v 17h v prostorách domu    Program jednání na shromáždění vlastníků: a)    Schválení účetních podkladů předložených správcem paní Evou Zemanovou na...

Repase vrat 1.fáze, shromáždění SVJ 7.10.2020

13.09.2020 12:40
Máme náhradní vrata :-) Fungují jen na obyčejný klíč ... Původní vrata jsou na repasi minimálně do konce října ... Výbor SVJ svolal shromáždení na 7.10.2020,hlavní body prgramu jsou: Schválení ročního vyúčtování za rok 2019. Repase vchodových vrat. Žádost pana Votýpky o opravu havarijního stavu...

SVJ má vlastní mail a telefonní číslo :-)

14.05.2020 07:25
Vážení vlastníci, jsme rádi, že se nám podařilo přežít tohle těžké období ve zdraví,  nový mail a telefon na SVJ pro dům Hroznová 493/5, Praha 1, ICO 27615979 je uveden v záložce kontakt, výbor SVJ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Diskusní téma: Úvodní stránka

Byt č.19 - odpověď na reakci SVJ 6.5.2013

Linzerovi | 12.05.2013

Vážení členové výboru SVJ,

promiňte, prosím, mírně opožděnou reakci, několikadenní dovolená nám ztížila komunikaci.

Předem děkujeme členům výboru SVJ za dobrou zprávu, že SVJ již oslovilo nějaké firmy a že tedy je po měsících naděje, že započnou nějaké konkrétní práce na odstranění havarijního stavu. Taktéž skutečnost, že i výbor SVJ shledává stav některých konstrukcí havarijní, máme za důležitý fakt, neboť dává naléhavosti a tedy časovému prostoru pro opravu jasný rámec.

Nyní dovolte sdělit naše stručné stanovisko k některým tvrzením či pokynům uvedeným ve sdělení SVJ:

- Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že „existuje prokazatelná míra zavinění za havarijní stav konstrukcí na naší straně“. To je pouze vlastní názor členů nebo některých členů výboru SVJ, masivní dlouhodobé zatékání do střechy vlivem špatně instalované krytiny a vadného oplechování střechy, a uhnilá zhlaví stropních trámů jsou zřejmé a s užíváním bytu nemají žádnou zjevnou souvislost. Pomineme řadu dalších tvrzení uvedených k otázce zavinění, je věcí jejich autora, aby je odůvodnil, až to bude relevantní.

- Stanovisko výboru SVJ dále naznačuje snahu polemizovat o výši nákladů spojených s opravou těchto společných konstrukcí a jejich záměr přenést na nás budoucí náklady v maximální možné výši. Je věc vlastního posouzení výboru SVJ, zdali je taková snaha odůvodněná a obhajitelná se všemi důsledky. Je nutné ale zdůraznit, že podobné snahy nijak nemohou předcházet odstranění havarijního stavu, nebo být jeho podmínkou, nýbrž naopak.
- Jak již bylo zmíněno na poslední schůzi SVJ v lednu, výbor SVJ není stavebním úřadem, prosím všechny členy, kteří mají potřebu vyjadřovat se opakovaně k formálním aspektům naší rekonstrukce, aby tak učinili na tomto úřadě řádným způsobem. Přesto tímto informujeme SVJ, že stavební povolení na rekonstrukci bylo řádně prodlouženo. I nadále, jakmile budou opět v chodu stavební práce, je případné připomínky či stížnosti obyvatel i spoluvlastníků domu možné sdělovat přímo nám.
Pokusíme se , pokud se vyskytnou, je po dohodě řešit.

- Nebudeme nad rámec již dávno provedeného podepření zajišťovat žádné další statické zajišťování krovů či jiných společných konstrukcí v našem bytě, jedná se o konstrukce společné, jsou tedy majetkem SVJ a nám nepřísluší do nich bez dalšího zasahovat, ani nám tedy taková povinnost nemůže být uložena. Pokud se někomu z výboru SVJ jeví aktuální stav jako nedostatečně zajištěný, může podniknout kroky, které se mu jeví jako nezbytné.

- Těší nás zmíněná snaha výboru SVJ provést zajištění tzv. čtvrté fáze, tedy zřejmě provedení samotné oprava konstrukcí v blízkém termínu. Děkujeme.

- Za nás mohu opětovně sdělit, že žádné práce, které jsou dle našeho názoru k úhradě SVJ, nepoptáváme ani nerealizujeme, ani tak nebudeme v budoucnu činit. Opětovné poskytnutí faktury hrazené SVJ není problém, paní Zemanová obratem obdrží elektronicky.

Závěrem si dovolujeme členy výboru SVJ požádat o sdělení alespoň přibližných termínů realizace opravy havarijních konstrukcí. Tato informace je pro náš další postup stavebních prací a zamezení nám vznikajícím finančním škodám zásadní.
Taktéž bych za nás rád navrhnul, zdali by nebylo možné zpřístupnit na WWW stránkách platné stanovy SVJ, je to pro všechny zásadní dokument, děkujeme.

Zdravíme členy výboru SVJ i členy řadové.

LinzeroviKoledníci

Hans | 28.12.2011

Na Štěpána nám zahráli koledníci, děkujem :)))

Narodily se dvě holky z Kampy

Hans | 28.11.2011

V našem domě se slaví velký přírůstek do rodiny - dvojčata - obě dívky jsou zdravé a v pořádku, maminka také, gratulujeme :)

<< 664 | 665 | 666 | 667 | 668

Přidat nový příspěvek